• 1.PRJ-World.png
 • 2.PRJ-Poland.png
 • 3.PRJ-Warsaw.png
 

Na nasz dotychczasowy dorobek składają się opracowania inwentaryzacyjne blisko 500 obiektów architektury i inżynierii, wykonane w różnej formie, czego potwierdzenie znajdą Państwo w zakładce Projekty. Około 200 spośród nich to rejestrowe i objęte ewidencją zabytki architektury oraz kilkadziesiąt obiektów (takich jak pomniki i fontanny) wpisanych do rejestru zabytków ruchomych. Dla wielu opracowanych przez nas obiektów dodatkowo wykonaliśmy bardzo szczegółowe inwentaryzacje detalu architektonicznego i elementów zabytkowego wyposażenia.

Nad doskonaleniem naszych technologii pomiarowo-inwentaryzacyjnych i poszerzaniem zasobu wiedzy pracujemy systematycznie od 12 lat. Zdobytym doświadczeniem i praktyczną wiedzą dzielimy się z Państwem w dziale Technologie, a ilustracją naszego zaangażowania i pasji są zdjęcia opublikowane w Galerii.

 • 011.Archikatedra_obiekt.png
 • 021.Poczta_obiekt.png
 • 031.Lidzbark_obiekt.png
 • 041.KatedraRadom_obiekt.png
 • 051.Casbah_obiekt.png
 • 052.Casbah_robota.png
 • 061.SGH_obiekt.png
 • 062.SGH_robota.png
 • 071.Teresin_obiekt.png
 • 081.GrobNZ_obiekt.png
 • 091.Kazimierz_obiekt.png
 • 092.Kazimierz_robota.png
 • 101.PalacGninskich_obiekt.png
 • 111.NOT_obiekt.png
 • 112.NOT_robota.png
 • 121.HotelEuropejski_obiekt.png
 • 131.MetalExport_obiekt.png
 • 141.Casbah_obiekt.png
 • 142.Casbah_robota.png
 • 151.PalacPrezydencki_obiekt.png
 

Korzystając z naszej wiedzy i kilkunastoletniej praktyki w posługiwaniu się wieloma technikami pomiarowymi wspólnie wykonamy profesjonalną inwentaryzację obiektu budowlanego na miarę Państwa projektu. Jeśli realizacja Państwa projektu będzie wymagała wykonania dodatkowych podkładów, przeprowadzimy również inwentaryzację zieleni i związanej z nią małej architektury, opracujemy mapę do celów projektowych i, jeśli trzeba, wykonamy zdjęcia lotnicze, ortofotomapę i numeryczny model terenu. Dla obiektu budowlanego wykonamy zestawienie stolarki otworowej oraz rozliczymy powierzchnie zgodnie z wymaganą normą.

Mają Państwo prawo oczekiwać od nas profesjonalnej i kompleksowej obsługi.